Start arrow Mapy trójwymiarowe
Tutaj kupisz mapę Jury
 
Mapy trójwymiarowe
Dzięki publicznemu udostępnieniu danych wysokościowych (SRTM) zebranych podczas misji promu kosmicznego Endeavour uzyskano nowe możliwości w zakresie wizualizacji przestrzennej map. Dane te, chociaż surowe i zawierające sporo przekłamań stanowią cenne źródło informacji na temat topografii przestrzennej danego obszaru. Na szczęście teren Jury miał szczęście i dane te nie zawierają widocznych przekłamań ani też obszarów pozbawionych danych. Tereny górskie miały mniej szczęścia i zawierają nieciągłości.

Dzięki danym SRTM powstał ten oto model mapy hipsometrycznej. Mapa ta obejmuje obszar 1° pomiędzy 19 a 20 południkiem długości geogr. E, oraz 50 a 51 równoleżnikiem szerokości geogr. N
 mapa hipsometryczna


Poniższe artykuły opisują kolejne prace związane z wizualizacją 3D.
Jura Wieluńska - mapa hipsometryczna 3597
Transformacja 3D zdjęcia lotniczego Dol. Będkówki 2337
Skały Kroczyckie (mapa z cieniowaniem) 3457
Tatry i Beskidy widziane z Jury 4147
Model z cieniowaniem 2470
Relief Garbu Tenczyńskiego 2265
Rzut 3D Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego 2531
Komputerowa panorama na okolice Smolenia 2285
BlueBusiness by luka@kujawa.biz